پاک کردن لکه چربی از روی لباس

ریختن چربی و روغن غذا و مواد خوراکی روی لباس یکی از شایعترین و اعصاب خورد کن ترین اتفاقاتی هست که برای همه بدون شک اتفاق افتاده. حالا در نظر بگیرید مانتو اداری یا لباس فرم پوشیدید و در محل کارتان هستید و نمی توانید سریع لباس را عوض کنید یا بشورید، از روش ها […]