همراه لباس های هم رنگ،به صورت پشت و رو،در ماشین لباس شویی بیندازید و با آب سرد بشوئید.
برای شست و شو از سفید  کننده و شوینده های آنزیم دار استفاده نکنید.
خشک کن و اتوی ملایم آسیبی به لباس نمی زند.
توجه داشته باشید لیبل زیر در داخل  لباس شما دوخته شده باشد.