تن پوش ماهور آمادگی خود را جهت همکاری با کلیه تولیدکنندگان(مرتبط) کشور اعلام میدارد.

تولید کنندگانی که تمایل دارند اجناس خود را در شعب و فروشگاه های اینترنتی ماهور به فروش برسانند با در نظر گرفتن شرایط ذیل با راه ارتباطی ما تماس حاصل نمایند.

1_کلیه محصولات می بایست مرتبط با نوع فروش محصولات ماهور باشند.

2_محصولات به صورت امانی دریافت میگردد و در پایان هر ماه تعداد محصولات فروخته شده تسویه می گردد.

3_در صورت تمایل جهت فروش به صورت درصدی توافق دو طرف ملاک میباشد.

4_کلیه محصولات با لوگوی تولید کننده در سایت قرار  میگیرد.تولید کننده موظف است عکس های را در اختیار ماهور قرار دهد.