خدایان و الهه های برهنه

در مجموع در جریان عمومی جوامع بشری،زنان هرزه در اقلیت، و اکثریت زنان (خصوصا طبقات بالای جامعه)پاکدامن و وفادار به پیمان زناشویی بودند.

و همین مادران ساختمان حیات جامعه را استوار ساخته بودند.فحشا و بی بند و باری امری مذموم و حیا و پوشیدگی ارزش اخلاقی بوده.زنان روسپی

در محلی جدا از زنان عفیف در جامعه حضور داشتند و رقص برای دختران بوده نه زنان محترم.مردانی که از فاحشگان و کنیزان جهت تامین نیاز حنسی

خود بهره می بردند،برای داشتن نسلی پاک از همسران مشروع خود استفاده می کردند.

به طور کلی برهنگی در جوامع بدوی،وحشی و بی تمدن،بیشتر و در جوامع متمدن بسیار کمتر دیده شده است.

در واقع،اصولا کنیزان،روسپی ها و رقصندگان که از نازل ترین طبقات جامعه بودندبعضا برهنه دیده شده،و مورد سوء استفاده مردان قرار می گرفتند.

با ظهور ادیان ابراهیمی و گشترش اخلاق و معنویات، این فحشا و گسیختگی اخلاقی کاهش یافت.

ونوس : الهه ی عشق و و شور جنسی رومی

 

 

                                                       

آفرودیته:الهه عشق و شور جنسی یونان                                                                             ایشتار:الهه عشق و باروری بابلی

 

پوشش سر و موها خصوصا در میان زنان با درجه ی بالای اجتماعی پیشینه تاریخی دارد 

لباس های زنان پوشیده تر از مردان بود.با پیشرفت تمدن لباسهم بلند تر شد.

حضور زنان در سطوح بالای اجتماعی پاک و طاهر ماندن،اعتقادات مذهبی و تامین امنیت،مهم ترین دلایل پوشیده تر بودن لباس زنان در طول تاریخ است.

 

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.